Frequently Asked Questions

  • English
  • دری
  • پشتو
  • 한국어 
  • português
  • اُردُو
  • Deutsch
  • SVENSK​A

Vad kostar kursavgiften?

Har denna kurs officiella tillstånd?

På vilket språk är lektions produkter?

Om jag blir godkänd på en kurs, vad får jag då?

Vilka som förbereder lektions produkter?

Hur strukturer varje kurs?

Måste eleverna delta i klassrummet på en specifik tid?

Finns det någon åldersbegränsning för kursanmälning?

Kan vi överföra kurser till någon annan myndighet?

Är online utbildning lika effektiv som ansikte mot ansiktes utbildning?

Vad är vikten av online utbildning?

Om jag vill undervisa något program, vem ska jag kontakta med?